ویژه های آف شهر ✔️

کافه موگه

20%

کافه موگه پر طرفدار

کافه لمون

10%

کافه لمون پر طرفدار

مجتمع آموزشی عسل

15%

مجتمع آموزشی عسل پر طرفدار

پیتزا آریانا

10%

پیتزا آریانا پر طرفدار

سرو فیروزه

20%

سرو فیروزه پر طرفدار

مزون سریرا

20%

مزون سریرا پر طرفدار

سالن زیبایی ملیح سا

20%

سالن زیبایی ملیح سا پر طرفدار

روزنامه همشهری

10%

روزنامه همشهری پر طرفدار

خانه زیبایی الیزه

25%

خانه زیبایی الیزه پر طرفدار

کافه وصال

15%

کافه وصال پر طرفدار

آرایش دانا

30%

آرایش دانا پر طرفدار

پیتزا آریانا (شعبه2)

10%

پیتزا آریانا (شعبه2) پر طرفدار

دکوراسیون آرمانشهر

10%

دکوراسیون آرمانشهر پر طرفدار

مزون ملکه

25%

مزون ملکه پر طرفدار

سینما آزادی

50%

سینما آزادی پر طرفدار

شیرینی تابان 2

5%

شیرینی تابان 2 پر طرفدار

گروه معماری اکسیر

15%

گروه معماری اکسیر پر طرفدار

پیتزا  وان (شعبه1)

10%

پیتزا وان (شعبه1) پر طرفدار

نساجی سعید

10%

نساجی سعید پر طرفدار

کدبانوی نمونه

5%

کدبانوی نمونه پر طرفدار